TePe Mini Flosser

این محصول برای استفاده مناسب و راحت، برای کوچکترین فواصل بین دندان طراحی شده است. طراحی ویژه سطح پلاستیکی زیر نخ دندان با یک فشار ظریف دندان موجب می شود تا نخ به راحتی وارد فواصل دندان شود. دسته باریک و بلند آن براحتی درون دست جا می گیرد. بعد از شستشوی نخ دندان می توانید مجدداً آنرا استفاده کنید .

  • طراحی ویژه سطح پلاستیکی برای استفاده سالم و راحت
  • دسترسی آسان به فواصل تنگ میان دندانی
  • دسته کوچک، بلند و باریک