محصولات

Proxident

خمير دندان زرد Proxident care ساخت سوئد
مارس 27, 2018

مشخصات

تيوب ٧٥ ميلى ليتر

خميردندان زرد Proxident care مخصوص دهان‌هاى بسيار ادامه مطلب

خمير دندان Proxident care ساخت سوئد
مارس 27, 2018
مشخصات

تيوب ٧٥ ميلى ليتر

خميردندان Proxident care رنگ قرمز مخصوص دهان‌هاى بسيار ادامه مطلب

خمير دندان Folk- Baby ساخت سوئد
مارس 27, 2018

مشخصات

تيوب ٥٠ ميلى ليتر

خميردندان مخصوص دندان هاى كودكان خردسال

بدون ماده ادامه مطلب
خمير دندان Folk – Barn ساخت سوئد
مارس 27, 2018
مشخصات

تيوب ٧٥ ميلى ليتر

خميردندان با طعم نعناع مخصوص كودكان.

بدون ماده ادامه مطلب
خمير دندان Folk ساخت سوئد
مارس 27, 2018

مشخصات

تيوب ١٠٠ ميلى ليتر

اين ادامه مطلب