Tepe Implant Care

زاویه گردن منحصر به فرد Implant Care دسترسی آسان به فضای زیر لثه را میسر می سازد. سر کوچک و گردن دراز مسواک امکان دسترسی به قسمت زیر ایمپلنت پروتز را فراهم می آورد. این محصول همچنین برای retroclined teeth و ارتودنسی از داخل linqual orthodontic)) مناسب می باشد.

الیاف در دو نوع نرم و معمولی