TePe Extra Grip

این دستگیره مخصوص بیماران با ضعف بدنی و افراد مسن می باشد. با قرار گرفتن مسواک داخل این دستگیره با توجه به افزایش سطح تماس ،نگهداری مسواک داخل دست راحت تر شده و به نیروی کمتری نیاز است. این محصول با دوام تنها 30 گرم وزن دارد و متناسب با اکثر مسواک ها و برس های مخصوص TePe می باشد.

این دستگیره با همکاری تراپیست های حرفه ای مرکز کمک های فنی – بخش روماتولوژی و بخش جراحی دست در بیمارستان دانشگاه شهر مالمو کشور سوئد تهیه و تولید شده است.