ساخت ونیر کامپوزیت چقدر طول می‌کشد؟

ساخت ونیر کامپوزیت چقدر طول می‌کشد؟