علت بیماری لثه و پریودنتال چیست؟-min

علت بیماری لثه و پریودنتال چیست؟