ژل فلوراید TePe

فضاهای بین دو دندان دارای رسک بالایی برای پوسیدگی می باشند . افزوده شدن فلوراید در این فضا ها از پوسیدگی دندان در این سطوح جلوگیری کرده  و باعث سلامت دندان می گردد . مطالعات نشان می دهد استفاده از برس آغشته به ژل فلوراد روش مناسبی برای فضاهای تنگ میان دندان ها می باشد .

ژل حاوی فلوراید TePe با یک مسواک بین دندانی براحتی قابل اتفاده است . این ژل برای افرادی که به محافظت بیشتری با فلوراید احتیاج دارند و همچنین برای افرادی که پوسیدگی های دندانی زیادی دارند توصیه می گردد . فلوراید باعث کاهش حساسیت دندان ها می شود .

قابل استفاده برای :

  • افرادی که دارای ریسک بالای پوسیدگی دندان هستند .
  • Crowns یا Bridges
  • فضاهای بین دندانی
  • فضاهای ایجاد شده بین لثه و ریشه (بطور مثال furcations grade lll)
  • دهان خشک

تحقیقات کلینیکی ثابت کرده استفاده از ژل فلوراید به همراه مسواک های بین دندانی ، موثرترین متد شناخته شده برای بهداشت فضاهای بین دندانی می باشد .

Sarner B, et al.

Fluoride release from NaF-and AmF –impregnated toothpicks and dental flosses in vitro and in vivo.

Acta Odontol Scand 2003;61:289296

Sarner B, et al.

Approximal fluoride concentration using different fluoridated products alone or combination.

Caries Res 2008;42:7378.