از تمیز کردن خط لثه غافل نشوید-min

از تمیز کردن خط لثه غافل نشوید