مراقبت از دندان اطفال

آموزش شیوه صحیح و اصولی بهداشت دهان و دندان به کودک در سنین پایین، اولین قدم در داشتن دهان و دندانی سالم برای شخص در طول عمر می باشد. هنگامی که اولین دندان شروع به رشد می کند باید مسواک زدن را هم شروع کرد.

TePe MiniTM

مسواکی با سر بسیار کوچک که برای اطفال زیر 3 سال توصیه می شود .

TePe SelectTM Compact

سر این مسواک مقداری از سر مسواک Mini برزگتر می باشد و برای سن بیشتر از 3 سال توصیه می شود.

TePe SelectTM

بدلیل سایز بزرگتر سر مسواک، این محصول برای کودکان بزرگتر مناسب است.

TePe Compact TuftTM

گرد بودن الیاف این مسواک و زاویه سر آن برای پاک کردن دندان های خلفی و شیری تازه رشد کرده، مناسب است.

تراکم جرم و پلاک 48 ساعت بعد از مسواک زدن اصولی (به رنگ قرمز)

سطح بین دندان آسیاب که بصورت کامل رشد کرده است.

سطح دندان شیری که به تازگی رش کرده است.

Modified by TePe with permission from Prof. P. Axelsson, DDS, Odont. Dr.

TePe Plaq SearchTM

این قرص برای شناسایی جرم های جدید و قدیم بکار می رود و می توان به کودک نشان داد که در کدام نواحی دهان بدرتی مسواک نمی زند و روش صحیح را آموزش داد.

TePe Mini FlisserTM

این نخ دندان با دسته کمانی شکل به والدین این امکان را می دهد که براحتی بین دندان های کودک را نخ دندان بکشند.

TePe Special CareTM Compact

این محصول بدلیل الیاف فوق العاده نرم برای بعد از جراحی دندان برای کودک مناسب است.

برای اینکه کودک با تکنیک درست و اصولی مسواک زدن را یاد بگیرد همکاری و آموزش و دقت والدین را در کنار خود همواره نیاز دارد.

Collett, et al.

Observed Child and parent tooth brushing behaviors and child oral health.

Int J Paediatr Dent. 2016 May; 26(3):184-192.

Muller-Bolla M, Courson F

Tootbrushing Methods to Usa in Children: a Systematic Review.

Oral Health Prev Dent 2013; 341-347.