لثه های سالم

بهداشت تمام و کمال دهان و دندان برای جلوگیری از بیماری های لثه اهمیت زیادی دارد. تشویق کردن بیمار به بهداشت صحیح و معرفی محصولات کاربردی مهمترین عوامل برای پیشگیری و خود درمانی بیمار می باشد.

مسواک های بین دندانی TePe

تنوع زیاد محصولات در سایز و طراحی باعث می شود به طور دقیق بهداشت نقطه مورد نظر در دهان و دندان انجام شود.

TePe Easy Pick

دسترسی راحت هنگام مصرف به فضاهای بسیار باریک تا فضاهای بزرگ

نخ دندان

در مواردی که فضای بین دندان ها بسیار کم است، نخ دندان مناسبترین انتخاب برای تمیز کردن بین دندان ها می باشد.می توانید از بین نخ دندان کمانی و نخ دندان ساده یک مدل را انتخاب کنید.

خلال دندان چوبی  TePe

با طراحی مثلثی شکل و مناسب برای بین دندان ها

ژل TePe Gingival

ژل آنتی باکتریال ترکیبی از کلروهگزیدین و فلوراید. پیشنهاد می شود از این ژل برای فواصل زمانی محدود به عنوان مکمل در کنار خمیر دندان استفاده شود.

TePe Plaq Search

محلول و قرص شناسایی جرم و باکتری با قابلیت متمایز کردن جرم های جدید و قدیمی، رنگ قرمز برای جرم های جدید و رنگ آبی برای جرم های قدیمی

پیشگیری موثر در برابر جرم گرفتن دندان ها باعث سلامتی لثه ها نیز می باشد. اساس این پیشگیری مسواک زدن دندان ها و مخصوصا بین دندان ها می باشد.

Chapple ILC etal.

Primary prevention of periodontitis: managing gingivitis.

J Clin periodontal.2015 Apr;42 Supple 16:71-76.