درپوش مسواک

یک درپوش کاربردی برای تمام مسواک‌های مختلف TePe