خمير دندان Proxident care ساخت سوئد

مشخصات


تيوب ٧٥ ميلى ليتر

خميردندان Proxident care رنگ قرمز مخصوص دهان‌هاى بسيار خشك و لثه‌هاى حساس، حاوى گليسيرين

  • بدون ماده نگهدارنده
  • با طعم ملايم نعنا
  • بدون ماده سمى و سرطان زاى SLS (مخفف Sodium Lauryl Sulfate)
  • حاوى فلورايد و زايليتول
  • بدون توليد كف براى جذب بهتر