خمير دندان Folk – Barn ساخت سوئد

مشخصات


تيوب ٧٥ ميلى ليتر

خميردندان با طعم نعناع مخصوص كودكان.

  • بدون ماده نگهدارنده
  • بدون ماده سمى و سرطان زاى SLS (مخفف Sodium Lauryl Sulfate)
  • حاوى فلورايد
  • بدون توليد كف براى جذب بهتر