خمير دندان زرد Proxident care ساخت سوئد

مشخصات


تيوب ٧٥ ميلى ليتر

خميردندان زرد Proxident care مخصوص دهان‌هاى بسيار خشك و لثه هاى حساس، حاوى گليسيرين

  • بدون ماده نگهدارنده
  • بدون طعم
  • بدون ماده سمى و سرطان زاى SLS (مخفف Sodium Lauryl Sulfate)
  • حاوى فلورايد و زايليتول
  • بدون توليد كف براى جذب بهتر