آیا می‌توان از این محصول برای تسکین سایر اختلالات نیز استفاده کرد؟-min

آیا می‌توان از ژل جینجیوال برای تسکین سایر اختلالات نیز استفاده کرد؟