از خمیر دندان مخصوص دندان حساس استفاده کنید-min

استفاده از خمیر دندان مخصوص دندان حساس برای درمان دندان و لثه حساس