مسواک‌های برقی مانع از مسواک زدن خیلی خشن و شدید می‌شوند-min

مسواک‌های برقی مانع از مسواک زدن خیلی خشن و شدید می‌شوند