قرار دادن کیسه یخ روی دندانی که درد می‌کند-min

قرار دادن کیسه یخ روی دندانی که درد می‌کند برای درمان دندان درد شبانه