آیا پرکننده‌های آمالگام بی‌خطر هستند

آیا پرکننده‌های آمالگام بی‌خطر هستند