از سر مسواک با چه اندازه برای رسیدن به دندان‌های پشت استفاده کنم-min

از سر مسواک با چه اندازه برای رسیدن به دندان‌های پشت استفاده کنم