دلیل پوسیدگی دندان‌های جلو و عقب در کودکان و بزرگسالان چیست؟-min

دلیل پوسیدگی دندان‌های جلو و عقب در کودکان و بزرگسالان چیست؟