هیدراته بمانید-min

نوشیدن آب زیاد برای تقویت مینای دندان