توصیه‌های عمومی برای پیشگیری از پوسیدگی دندان و بیماری لثه شامل چه مواردی است؟

توصیه‌های عمومی برای پیشگیری از پوسیدگی دندان و بیماری لثه شامل چه مواردی است؟