ناخن‌ها را کوتاه نگه دارید-min

کوتاه نگه داشتن ناخن ها برای جلوگیری از جویدن ناخن‌ها